видови на пчелни продукти

 • цветен мед (450 г)

  содржи повеќе етерски масла и особено им се препорачува на срцевите болни, а може да помогне и кај респираторните заболувања. има неограничен рок на траење.

  пакување: 450г

 • цветен мед (500 г)

  содржи повеќе етерски масла и особено им се препорачува на срцевите болни, а може да помогне и кај респираторните заболувања. има неограничен рок на траење.

  пакување: 500г

 • цветен мед (900 г)

  содржи повеќе етерски масла и особено им се препорачува на срцевите болни, а може да помогне и кај респираторните заболувања. има неограничен рок на траење.

  пакување: 900г

 • цветен мед (1КГ)

  содржи повеќе етерски масла и особено им се препорачува на срцевите болни, а може да помогне и кај респираторните заболувања. има неограничен рок на траење.

  пакување: 1КГ

 • багремов мед (450 г)

  БАГРЕМОВ МЕД (ОД БЕЛ БАГРЕМ) СПАЃА ВО НАЈДОБРИТЕ ВРСТИ МЕД, ИМА ПРИЈАТЕН И ПРОДОРЕН МИРИС. БАГРЕМОВИОТ МЕД СОДРЖИ 40,35% ЛЕВУЛОЗА И 35,98% ГЛУКОЗА. ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЈА (ЗАШЕЌЕРУВАЊЕ) СТАНУВА БЕЛ, СИТНОЗРНЕСТ, ПОТСЕТУВА НА СНЕГ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 450г

 • багремов мед (500 г)

  БАГРЕМОВ МЕД (ОД БЕЛ БАГРЕМ) СПАЃА ВО НАЈДОБРИТЕ ВРСТИ МЕД, ИМА ПРИЈАТЕН И ПРОДОРЕН МИРИС. БАГРЕМОВИОТ МЕД СОДРЖИ 40,35% ЛЕВУЛОЗА И 35,98% ГЛУКОЗА. ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЈА (ЗАШЕЌЕРУВАЊЕ) СТАНУВА БЕЛ, СИТНОЗРНЕСТ, ПОТСЕТУВА НА СНЕГ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 500г

 • багремов мед (900 г)

  БАГРЕМОВ МЕД (ОД БЕЛ БАГРЕМ) СПАЃА ВО НАЈДОБРИТЕ ВРСТИ МЕД, ИМА ПРИЈАТЕН И ПРОДОРЕН МИРИС. БАГРЕМОВИОТ МЕД СОДРЖИ 40,35% ЛЕВУЛОЗА И 35,98% ГЛУКОЗА. ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЈА (ЗАШЕЌЕРУВАЊЕ) СТАНУВА БЕЛ, СИТНОЗРНЕСТ, ПОТСЕТУВА НА СНЕГ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 900г

 • багремов мед (1 кг)

  БАГРЕМОВ МЕД (ОД БЕЛ БАГРЕМ) СПАЃА ВО НАЈДОБРИТЕ ВРСТИ МЕД, ИМА ПРИЈАТЕН И ПРОДОРЕН МИРИС. БАГРЕМОВИОТ МЕД СОДРЖИ 40,35% ЛЕВУЛОЗА И 35,98% ГЛУКОЗА. ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЈА (ЗАШЕЌЕРУВАЊЕ) СТАНУВА БЕЛ, СИТНОЗРНЕСТ, ПОТСЕТУВА НА СНЕГ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 1kг

 • шумски мед (450 г)

  ШУМСКИОТ МЕД ВО СВОЈОТ СОСТАВ СОДРЖИ ОД ПОВЕЌЕ ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ДРВЈА. СОДРЖИ 13 ПАТИ ПОВЕЌЕ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИИ ОТКОЛКУ ЦВЕТНИТЕ ВИДОВИ МЕД. ОСОБЕНО Е БОГАТ СО ЖЕЛЕЗО, ПА ПОСЕБНО ИМ СЕ ПРЕПОРАЧУВА НА АНЕМИЧНИТЕ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 450г

 • шумски мед (500 г)

  ШУМСКИОТ МЕД ВО СВОЈОТ СОСТАВ СОДРЖИ ОД ПОВЕЌЕ ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ДРВЈА. СОДРЖИ 13 ПАТИ ПОВЕЌЕ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИИ ОТКОЛКУ ЦВЕТНИТЕ ВИДОВИ МЕД. ОСОБЕНО Е БОГАТ СО ЖЕЛЕЗО, ПА ПОСЕБНО ИМ СЕ ПРЕПОРАЧУВА НА АНЕМИЧНИТЕ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 500г

 • шумски мед (900 г)

  ШУМСКИОТ МЕД ВО СВОЈОТ СОСТАВ СОДРЖИ ОД ПОВЕЌЕ ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ДРВЈА. СОДРЖИ 13 ПАТИ ПОВЕЌЕ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИИ ОТКОЛКУ ЦВЕТНИТЕ ВИДОВИ МЕД. ОСОБЕНО Е БОГАТ СО ЖЕЛЕЗО, ПА ПОСЕБНО ИМ СЕ ПРЕПОРАЧУВА НА АНЕМИЧНИТЕ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 900г

 • шумски мед (1 кг)

  ШУМСКИОТ МЕД ВО СВОЈОТ СОСТАВ СОДРЖИ ОД ПОВЕЌЕ ШУМСКИ РАСТЕНИЈА И ДРВЈА. СОДРЖИ 13 ПАТИ ПОВЕЌЕ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИИ ОТКОЛКУ ЦВЕТНИТЕ ВИДОВИ МЕД. ОСОБЕНО Е БОГАТ СО ЖЕЛЕЗО, ПА ПОСЕБНО ИМ СЕ ПРЕПОРАЧУВА НА АНЕМИЧНИТЕ. има неограничен рок на траење.

  пакување: 1КГ

 • Костенов мед

  костеновиот мед има темножолта боја и горчлив вкус. помага од болести на дишните патишта и органите за варење, желудникот, црниот дроб, жолчката, простатата, слабокрвност и многу други болести. има неограничен рок на траење.

  пакување: 1КГ

 • кристализиран мед

  Кристализација (гранулација) е карактеристика на секој природен мед. Кристализиран мед може да се врати од цврста состојба во течна, доколку се стави на повисока температура. има неограничен рок на траење.

  пакување: 1КГ