продукти за пчелните друштва

 • прихрана ( пчелна погача )

  пчелната погача претставува неопходна прихрана за пчелните друштва во зимскиот период. Таа е многу значајна за развојот и јакнењето на пчелните друштва. Содржи нозецид лек.

  пакување: 1КГ

 • необработен пчелен восок

  Вршиме откуп на необработен пчелен восок од кој се врши обработка наменет за пчеларство.

  Вршиме замена на необработен пчелен восок со обработен.

 • пчелен восок - дадамлат

  обработен пчелен восок кој што во пчеларството е неопходен за пчелните друштва. Тој претставува подлога на која пчелите работат и место од кое после долготраен процес медот го вадиме.

  пакување: 1КГ

 • пчелен восок - ланструт

  обработен пчелен восок кој што во пчеларството е неопходен за пчелните друштва. Тој претставува подлога на која пчелите работат и место од кое после долготраен процес медот го вадиме.

  пакување: 1КГ

 • пчелен прополис

  Прополисот е смеса на смоласти супстанци која пчелите ја собираат од цветовите на различни билки. прополисот е природен антибиотик кој со своето лековито дејствие помага во лекувањето на многу сериозни болести. вршиме само откуп на прополис.