ние сме

  • тоде гочевски

    Извршен директор на компанијата. Главен и одговорен за сите процеси за развој и непречено функционирање на целокупната компанија.

  • виолета Гочевска

    главен и одговорен за целокупниот финансиски буџет на компанијата и управување со вработените во делот за финансиското исплаќање на истите од страна на компанијата.

  • Славче гочевски

    главен и одговорен за магацинскиот дел на компанијата, водење на целосна евиденција и раководење со дистрибутивниот центар за испорака на крајните продукти до продажните места.