календар на настани

10 октомври, 2013 - Саем на медот

учество на самот на медот кој се одржа во Скопје на улица Македонија. Усетвото на саемот допридонесе до нови соработки и привлекување на нови потенцијални купувачи на нашите продукти кои ги нудиме.

07 ноември, 2012 - саем на медот

по трет пат наша чест беше учеството на нашата компанија на саемот на медот кој се одржа во скопје на улица македонија.

04 јуни, 2011 - промоција на нашите производи

промовирање на нашите производи пред потенцијалните купувачи низ неколку поголеми супермаркети низ македонија..