матичен млеч

  • матичен млеч

    МЛЕЧОТ Е ХРАНА КОЈА СОДРЖИ: АМИНОКИСЕЛИНИ,БЕЛКОВИНИ, МИКРО - ЕЛЕМЕНТИ, ХОРМОИ, ЕНЗИМИ И МИНЕРАЛНИ СОЛИ. МЛЕЧОТ СОДРЖИ ВИСОКО - ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ И ГО ЗАЈАКНУВА И ПОТХРАНУВА ОРГАНИЗМОТ.

    пакување: 1Г